Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Teorii Prawa

Katedra prowadzi badania obejmujące zagadnienia szeroko rozumianej teorii prawa, metodologii nauk społecznych oraz teorii argumentacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

marzec 2022

20220322
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

[22.03.22] Referat P. Bystranowski: Kogo obchodzi filozofia prawa? Co obchodzi filozofów prawa? Badanie metanaukowe

Zapraszamy na referat dra. Piotra Bystranowskiego, adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ.

Referat odbywa się hybrydowo: sala 110, Bracka 12 o 17:30 oraz poprzez LINK na MS Teams Katedry.

Streszczenie: 

W tym projekcie stawiam sobie za cel zidentyfikowanie “rdzenia” filozofii prawa oraz opisanie jego struktury i relacji z innymi obszarami dociekań akademickich przy pomocy sieci (współ-)cytowań. 

Wychodzę od skonstruowania sieci współcytowań łączącej ponad 2 200 tekstów, które interpretuję jako reprezentujące rdzeń współczesnej filozofii prawa, a następnie dokonuję podziału tej sieci na ok. 20 mniejszych „wspólnot”, reprezentujących odrębne obszary zainteresowań filozofów prawa. W zasadniczej cześci projektu staram się opisać poziom interakcji pomiędzy tymi obszarami (w tym zwłaszcza to, które obszary można uznać za centralne dla całej filozofii prawa), a także to, w jakim stopniu literatura filozoficznoprawna jest czytana przez prawników, filozofów, reprezentantów nauk społecznych i innych dyscyplin, a w jakim stopniu interesuje ona głównie samych filozofów prawa.

Zebrane dane umożliwiają przeprowadzenie również wielu innych pomniejszych analiz. Które teksty cieszą się największym prestiżem w filozofii prawa? Jak zmienia się względny prestiż różnych form publikacyjnych w filozofii prawa (książki vs. artykuły w czasopismach)? Które obszary filozoffi prawa są zdominowane przez badaczy z określonych rejonów świata? Odpowiedzi na te, a także wiele innych pytań poznać możecie już w najbliższy wtorek!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron