Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Teorii Prawa

Katedra prowadzi badania obejmujące zagadnienia szeroko rozumianej teorii prawa, metodologii nauk społecznych oraz teorii argumentacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta pracy w grancie NCN (Etyka przekonań instytucjonalnych, prof. Adam Dyrda)

Oferta pracy

Adres oferty: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=192963

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Wymagania:

Doktorant z zakresu teorii/filozofii prawa lub filozofii ze specjalizacją w zakresie ontologii/metafizyki. Szczególne zainteresowanie ontologią społeczną mile widziane. Konieczne biegłe posługiwanie się (filozoficznym) językiem angielskim. 

1) Tytuł magistra (preferowane: prawa lub filozofii).
2) Status doktoranta (preferowane: z zakresu teorii/filozofii prawa lub filozofii ze specjalizacją w zakresie ontologii/metafizyki)
3) Preferowane publikacje związane z zagadnieniem.
4) Dodatkowe punkty rekrutacyjne za posiadanie drugiego dyplomu magisterskiego (preferowane: prawo/filozofia).
5) Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury naukowej.
6) Znajomość tematycznej literatury.
7) Doświadczenie badawcze potwierdzone: stażem naukowym w zakresie ww. zagadnień, udziałem w konferencjach oraz autorstwem/współautorstwem w publikacji/ach.
8) Wysoka mobilność, gotowość do długoterminowych delegacji i wyjazdów.
9) Rzetelność, skrupulatność, pracowitość i odpowiedzialność za powierzone prace.

Kandydaci proszeni są o przesłanie próbki badan naukowych, własnej propozycji badań prowadzonych w ramach grantu (w związku z własnym profilem zainteresowań), kopię dyplomu magisterskiego, potwierdzenie posiadania statusu doktoranta, a także krótki list rekomendacyjny od opiekuna naukowego/promotora.

Opis zadań:

NAZWA STANOWISKA: Stypendysta_2 (instytucje, etyka przekonań): Główne zadanie – krytyczna analiza normatywnych ram funkcjonowania instytucji prawnych.

Zadania badawcze (ogólnie): kwerenda biblioteczna, analiza, opracowanie materiałów naukowych; redakcja i autorstwo artykułów naukowych, wystąpienia konferencyjne. 

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 30 grudnia 2022, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Miesięczne stypendium naukowe min. 1200 zł (zatrudnienie maksymalnie do stycznia 2025 r.).

Dodatkowe informacje:

Nazwa grantu: "Etyka przekonań instytucjonalnych", kierownik dr hab. Adam Dyrda (Katedra Teorii Prawa WPiA UJ). 

Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/478670-pl.pdf 

Oferty proszę przesyłać mailowo na adres kierownika projektu – adam.dyrda@uj.edu.pl
Po rozpatrzeniu ofert kandydaci mogą zostać wezwani na zdalną rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie i miejscu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Termin zgłaszania ofert: 30 grudnia 2022.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron