Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty zakończone

Lista projektów zakończonych

Informacje Szczegóły
Nr rejestracyjny: 2015/19/N/HS5/00029
Typ wniosku: PRELUDIUM
Tytuł projektu: Implikatury skalarne w kontekstach prawniczych – studium z eksperymentalnej filozofii prawa
Kierownik: Izabela Skoczeń
Opiekun: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 90 700

Informacje Szczegóły
Nr rejestracyjny: TBA
Typ wniosku: PRELUDIUM
Tytuł projektu: Uzasadnienie moralizmu prawa za pomocą utylitaryzmu J. Haidta – analiza krytyczna
Kierownik: Maciej Juzaszek
Opiekun: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 74 642

Informacje Szczegóły
Nr rejestracyjny: 2015/17/B/HS5/00457
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: HS5 – Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
Tytuł projektu: Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa
Kierownik: dr hab. Andrzej Grabowski
Wykonawcy: dr hab. Monika Florczak-Wątor, dr Justyna Holocher, dr Michał Araszkiewicz, dr Marcin Krzemiński, dr Rafał Michalczak, mgr Aleksandra Dębowska, mgr Maciej Pach, mgr Oskar Pogorzelski, mgr Magdalena Latacz
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 867 360

Celem tego multidyscyplinarnego projektu kątem  jest pozyskanie nowej wiedzy na temat słabo zbadanych elementów systemów prawnych i politycznych społeczeństw muzułmańskich, jak również znaczenia islamu dla zmian zachodzących w tych systemach. Pod względem eksploracyjnym badanie skoncentruje się na pozyskaniu informacji na temat relacji religii i polityki w państwach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie oraz prowadzonych tam społecznych debat bioetycznych. Pod względem opisowym nacisk zostanie położony na przedstawienie możliwie pełnej charakterystyki polityki bioetycznej, regulacji prawnych w biomedycynie oraz poglądów społecznych na technologie biomedyczne w tych państwach. Obszar badawczy został zawężony do regionu szeroko rozumianego muzułmańskiego Bliskiego Wschodu (państwa arabskie oraz Turcja i Iran). Badania będą prowadzone metodą wywiadów eksperckich oraz krytycznej analizy materiałów zastanych. Wynikiem projektu będzie charakterystyka wpływu islamu na decyzje polityczne na Bliskim Wschodzie oraz analiza bioetyki muzułmańskiej. Uzupełnia to lukę w polskich badaniach prawoznawczych i kulturoznawczych.

Informacje Szczegóły
Nr rejestracyjny: 21H 13 0705 82
Typ wniosku: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł 2.1.)
Tytuł projektu: Zasada neutralności światopoglądowej
Kierownik: Wojciech Ciszewski
Wykonawcy: Ewa Matejkowsja, Rafał Michalczak, Donatas Marauskas, Maciej Zarych
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Wilnie
Koszt ogółem 208 740

Informacje Szczegóły
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: HS5 – Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
Tytuł projektu: Granice analitycznej teorii prawa
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Wykonawcy: prof. dr hab. Krzysztof Płeszka, dr hab. Andrzej Grabowski, dr Adam Dyrda, mgr Bartosz Janik, mgr Paweł Banaś
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 472 810

Informacje Szczegóły
Nr rejestracyjny: 2013/09/N/HS5/00669
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: HS5 – Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
Tytuł projektu: Rozum publiczny między faktami a zasadami. Krytyka wizji sprawiedliwości Rawlsa
Kierownik: mgr Wojciech Ciszewski
Opiekun naukowy: dr hab. Beata Polanowska-Sygulska prof. UJ
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 87 350

Informacje Szczegóły
Nr rejestracyjny: 2011/03/N/HS5/01289
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: HS5 – Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
Tytuł projektu: Społeczeństwo otwarte na wartości. Propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego Isaiaha Berlina
Kierownik: mgr Krzysztof Sielski
Opiekun naukowy: prof. UJ dr hab. Beata Polanowska-Sygulska
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 64 550

Informacje Szczegóły
Nr rejestracyjny: 2012/07/N/HS5/00999
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: HS5 – Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
Tytuł projektu: Nonfaktualizm a problem normatywności prawa
Kierownik: mgr Paweł Dawid Banaś
Wykonawca: mgr Bartosz Janik
Osoby współpracujące: mgr Filip Gołba
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 145 440

Nr rejestracyjny: DI2012 019042
Podtyp Wniosku: Diamentowy Grant
Tytuł Projektu: Pragmatyka Języka Prawnego i Prawniczego
Kierownik: Izabela Skoczeń
Opiekun Naukowy: Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Podmiot Realizujący: Uniwersytet Jagielloński//Wydział Prawa i Administracji

Informacje Szczegóły
Nr rejestracyjny: 0163/DIA/2012/41
Typ wniosku: Diamentowy Grant
Tytuł projektu: Legal luck. Prawny Traf – opis i próba oceny
Kierownik: Maciej Juzaszek
Opiekun: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 191 234

Widok zawartości stron Widok zawartości stron