Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakub Kret

Jakub Kret
Doktorant w Katedrze Teorii Prawa WPiA UJ.

 • Zakres obowiązywania zasady nemo se ipsum accusare tenetur na tle nowych rozwiązań technicznych i prawnych w motoryzacji, Studia Prawnicze KUL, 3/2020, s. 417-438, ISSN 1897-7146
 • Publikacje w: M. Florczak-Wątor, A. Grabowski (red.), "Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz", Kraków 2021, DOI: https://doi.org/10.12797/9788381383370.11:
  • Ius est ars boni et aequi, współautorzy M. Florczak-Wątor, A. Grabowski
  • Zasada dobra wspólnego, współautorzy M. Florczak-Wątor, O. Pogorzelski
  • Zasada słuszności, współautorzy A Grabowski, B. Krzyżewska
  • Impossibilium nulla obligatio, współautorzy Z. Krzykalska, M. Latacz
  • Argument ad absurdum, współautorzy D. Kowalska, K. Ptak
  • Lex superior derogat legi inferiori, współautor A Grabowski
  • Nemo (est) iudex in causa sua, współautorzy A Grabowski, M. Pach, K. Ptak
  • Zasada powagi rzeczy osądzonej (res iudicata), współautor M. Krzemiński