Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Andrzej Grabowski, prof. dr hab.

Andrzej Grabowski, prof. dr hab.

Kierownik Katedry Teorii Prawa UJ. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1988) oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli (1992). Doktor nauk prawnych w zakresie prawa (1995). Stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta (2000-01). Doktor habilitowany nauk prawnych – specjalność: teoria prawa (2010). Jego zainteresowania naukowe obejmują: zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa, relacje prawa i moralności, teorię wypowiedzi normatywnych, argumentacyjną analizę rozumowań prawniczych w konstytucyjnym państwie prawa oraz problematykę walidacyjną.

Opiekun Koła Naukowego Logiki Prawniczej TBSP UJ

Członek-założyciel Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych przy WPiA UJ

 

Książki

  1. Judicial Argumentation and Pragmatics: A Study on the Extension of the Theory of Legal Argumentation. Księgarnia Akademicka, Kraków 1999.
  2. Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa. Księgarnia Akademicka, Kraków 2009. <książka dostępna w Open Access>
  3. Juristic Concept of the Validity of Statutory Law. A Critique of Contemporary Legal Nonpositivism. Springer, Heidelberg/New York/Dordrecht/London 2013.
  4. Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa [wspólnie z T. Gizbert-Studnickim i A. Dyrdą], Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
  5. Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa. Konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postpozytywizm [red. wspólnie z J. Holocher]. Księgarnia Akademicka, Kraków 2019. <książka dostępna w Open Access>
  6. Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz [wspólnie z M. Araszkiewiczem i in.]. Księgarnia Akademicka, Kraków 2021.

Artykuły

Seminarium bieżące (III rok studiów w Szkole Doktorskiej)
Seminarium magisterskie z analitycznej teorii prawa (środy, 16.45 – 18.15)
Wykład „Logika dla prawników” (prawo stacjonarne I rok)
Wykład „Argumentacja prawnicza” (studia magisterskie prawo II – V rok)