Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Izabela Skoczeń, dr

Izabela Skoczeń, dr

Absolwentka prawa (2014). W 2017 roku obroniła doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy „Implicatures within the legal language”. Laureatka stypendium “Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2016) oraz “Diamentowego grantu” (2013). Obecnie realizuje projekt badawczy “Preludium” przyznany przez Narodowe Centrum Nauki p.t. “Implikatury skalarne w kontekstach prawnych i prawniczych – studium z eksperymentalnej filozofii prawa” oraz przygotowuje rozprawę doktorską z dziedziny filozofii języka w Instytucie Filozofii UJ. W roku akademickim 2013/2014 była członkiem drużyny UJ w międzynarodowym konkursie arbitrażowym Vis Moot odbywającym się na Uniwersytecie Wiedeńskim.

 1. 2020 - wykonawca w projekcie Swiss National Science Foundation pt "International Law, Linguistics and Experimentation"
 2. 2019 - wykonawca w projekcie badawczym NCN Harmonia pt "A language based theory of legal interpretation"
 3. 2016 – kierownik grantu NCN “Preludium’ pt. ‘Implikatury skalarne w kontekstach prawnych i prawniczych – studium z eksperymentalnej filozofii prawa”

 4. 2016 – stypendium “START” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 5. 2013 – Laureatka Programu Diamentowy Grant, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. “Pragmatyka języka prawnego i prawniczego”

 1. „Law, Language and Their Influence on Cognition” w “Argumentation 2011, International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, Conference Proceedings”, Brno 2011, Masaryk University, Muni Press, ISBN 978-80-210-5579-7, 14 stron (109-123)
 2. “Prawno-kulturowe aspekty języka” w “Prawo a kultura – kultura a prawo”, Kraków 2011, AT wydawnictwo, ISBN 978-83-61026-82-2, 16 stron (221-237)
 3. „How to reach a compromise on compromise?” w “Argumentation 2012, International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, Conference Proceedings”, Brno 2012, Masaryk University, Muni Press, ISBN 978-80-210-5948-1, 8 stron (127-135)
 4. Sprawozdanie: Mgr Paweł BANAŚ, Mgr Bartosz JANIK, Izabela SKOCZEŃ The Many Faces of Contemporary Philosophy and Theory of Law – konferencja z okazji dziesięciolecia Sekcji Filozofii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasopiśmie naukowym „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, Kraków, 23–24 marca 2013 r. , numer 1(6)/2013, 3 strony (132-135)
 5. „Why do Pragmatics matter in the Legal Framework?” w “Argumentation 2013, International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, Conference Proceedings”, Brno 2013, Masaryk University, Muni Press, ISBN 978-80-210-6410-2, 14 stron (51-65)
 6. “Implicatures within the legal context – a rule-based analysis of the possible content of conversational maxims in law.” w “Problems of Normativity, Rules and Rule-Following”, Springer, November 2014, ISBN-10: 3319093746, ISBN-13: 978-3319093741, 12 stron (351-363)
 7. ‘Marmor kontra Kelsen – czyli kto, kogo i dlaczego próbuje zredukować?’ w ‘Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych’, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Jurysprudencja 3/2014, ISBN 978-83-7969-149-4, 10 stron (91-101)
 8. ‘Problematyka lingwistycznej refleksyjności a problem ekshortatyw w ujęciu Andreia Marmora’ w ‘Refleksyjność w prawie – konteksty i zastosowania’, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2015, ISBN 978-83-235-2016-0, 24 strony (135-159)
 9. ‘Minimal Semantics and Legal Interpretation’ w International Journal for the Semiotics of Law, Springer 2015, DOI: 10.1007/s11196-015-9448-3, 19 stron (615-633)
 10. „Thick concepts, implicatures and the nature of law” w „Argumentation 2015, International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law” red. M. Klusonova et al., Brno 2015, Masaryk University, Muni Press, ISBN 978-80-210-7970-0, 20 stron (26-46)
 11. “Granica pomiędzy semantyką a pragmatyką języka prawnego” w Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 1(23), red. M. Dybowski, J. Malczewski ISSN 1689-9601, 12 stron (3-15)
 12. “Czy modny i sprawiedliwy mogą mieć ze sobą coś wspólnego? – czyli kilka słów o thick terms, thick concepts oraz thick properties”, Archiwum Filozofii Prawa I Filozofii Społecznej, numer 1(12)/2016, ISSN 2082-3304, 9 stron (55-64)
 13. „Zasada strategiczna i maksyma selektywności – nowe spojrzenie na implikatury Grice’owskie w prawie”, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, numer 1(14)/2017, ISSN 2082-3304, 10 stron (115-125)
 14. „Rozstrzyganie sporów w oparciu o zasady dobra i słuszności versus orzekanie w „trudnych przypadkach” w świetle współczesnych koncepcji metaetycznych”, Avant. Pismo awangardy Filozoficzno-Naukowej, numer 1(9)/2018, ISSN 2082-6710, 20 stron (91-110)
 15. “Constraining Adjudication: An Inquiry into the Nature of W. Baude’s and S. Sachs’ Law of Interpretation” w “Legal Interpretation and Scientific Knowledge”, ed. D. Duarte, P. Moniz Lopez, J. Silva Sampaio Springer, 978-3-030-18670-8
 16. przyjęte do druku: ‘Is a legal implicature in the eye of its beholder?’, w Language and Legal Interpretation in International Law, Oxford University Press
 17. "Modelling Perjury: between Trust and Blame", International Journal for the Semiotics of Law, DOI: 10.1007/s11196-021-09818-w https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-021-09818-w#Bib1

 18. Skoczeń I., Smywiński-Pohl A.  "Numeral Terms and the predictive potential of Bayesian updating", Intercultural Pragmatics Journal, DOI: 10.13140/RG.2.2.11131.95528/1 https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ip-2021-2015/html

 19. Przyjęte do druku: Skoczeń I., Poggi F. "Delimiting Legal Interpretation: The Problem of Moral Bias and Political Distortion—The Case of Criminal Intention", Ratio Juris

 1. ‘Implicatures within legal language’, w Springer Law and Philosophy Library, ISBN 978-3-030-12532-5

 1. Ćwiczenia “Wstęp do prawoznawstwa” dla kierunku Administracja na WPiA UJ
 2. Ćwiczenia “Logika dla prawników” dla kierunku Prawo na WPiA UJ
 3. Warsztaty "Techniki legislacyjne" dla kierunku Prawo
 4. Przedmiot "Experimental jurisprudence"

 1. 25-28.03 2010, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Przekładka nad Wyrazami – Ogólnopolska Interdyscyplinarna konferencja poświęcona zagadnieniu przekładu i języka w czterech dziedzinach: prawie, literaturze, filozofii i psychologii, tytuł prezentacji: „Brief outline and criticism of the Sapir-Whorf thesis”
 2. 23-23.03.2012, Celje, Slowenia, Fourth Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists – Reconsidering Democracy: (New) Theories, Policies and Social Practices, tytuł prezentacji “The Legal Language – A Useful Tool or a Hurdle?”
 3. 6-9.09.2012, Łódź, XIX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii I Filozofii Prawa, Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa, tytuł prezentacji: „Marmor kontra Kelsen – czyli kto, kogo i dlaczego próbuje zredukować́?”
 4. 26.10.2012, Brno, Masaryk University, Pravnicka Faculta, Argumentation 2012 – International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, tytuł prezentacji “How to reach a compromise on compromise?”
 5. 3.11-2.12.2012, Węgierska Górka, Wyjazdowe Sympozjum Naukowe – Analiza czy Intuicja? – w poszukiwaniu metody.”, tytuł prezentacji „Pragmatyczne wzbogacenia znaczeń́ – czyli czy (i dlaczego) prawnicy myślą inaczej?”
 6. 23-24.03.2013, Kraków, Wydział Prawa I Administracji, Uniwersytet Jagielloński, „The Many Faces of Contemporary Philosophy and Theory of Law”, tytuł prezentacji “Why should a Lawyer calculate the Probability of an Implicature formation?”
 7. 11–13.04.2013, Łódź, Department of English Language and Applied Linguistics, Uniwersytet Łódzki, “Meaning, Context & Cognition (MCC 2013)”, tytuł prezentacji “Implicature formation in the Legal Parlance”
 8. 27-29.06.2013r., Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Filozofii, „Zlot Filozoficzny 2013”, tytuł prezentacji „Can the Legislator Imply more than he says?”
 9. 21-26.07.2013r., Belo Horizonte, Campus of the Federal University of Minas Gerais, “XXVIth IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy”, tytuł prezentacji “Pragmatically enriched meanings within the legal discourse in the light of modern cognitive linguistics”.
 10. 12-14.09.2013r., Warszawa, Wydział Prawa I Administracji UW, “VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa – Refleksyjność w Prawie”, tytuł prezentacji: „Problematyka lingwistycznej refleksyjności w obszarze nauk prawnych”
 11. 27-29.09.2013r., Kraków, Wydział Prawa i Administracji UJ, „Rules 2013”, tytuł prezentacji: „Implicatures within the legal context – a rule-based analysis of the possible content of conversational maxims in law”
 12. 08.11.2013r., Brno, Masaryk University, Pravnicka Faculta, Argumentation 2013 – International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, tytuł prezentacji “Why do Pragmatics matter in the Legal Framework?”
 13. 9-10.05.2014r., Zagreb, Faculty of Law, University of Zagreb, 6th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, tytuł prezentacji: “Thick concepts, implicatures and the nature of law.”
 14. 3-6.06.2014r., Copenhagen, Faculty of Law, The 15th International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL 2014): Legal Interpretation in Practice of International Courts and Tribunals, tytuł prezentacji: “Is a legal implicature only in the eyes of its beholder?”
 15. 14-17.09.2015r. – Augustów, 21 Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, University of Białystok, Faculty of Law, tytuł prezentacji: “Czy modny i sprawiedliwy mogą mieć ze sobą coś wspólnego? – czyli kilka słów o thick concepts.”
 16. 27-28.03.2015, Sofia, Uniwersytet St Kliment Ohridsky, 7th Central and Eastern European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists „Global Governance and its Effects on Law”, tytuł prezentacji: „Minimal Semantics and Legal Interpretation”,
 17. 9-11.04.2015, Łódź, Uniwersytet Łódzki, ICA Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, tytuł prezentacji: „Case vs situation – a temporalist account of legal interpretation”,
 18. 14-16.05.2015, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Philang 2015 - The Fourth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, tytuł prezentacji: “Are minimal semantics impractical?”
 19. 27.07-01.08.2015r., Washington D.C., World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, tytuł prezentacji : „Is an Implicature Just(ified)?”
 20. 07-09.09.2015r. Poznań, VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa tytuł prezentacji: „(Nie)zdeterminowane orzekanie ex aequo et bono?”
 21. 23.09.2015r. Barcelona, UPF Graduate Conference in Legal Theory and Moral and Political Philosophy, tytuł prezentacji : „The Semantics of Normative Language”
 22. 16.10.2015r. Brno, Argumentation 2015 – International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, tytuł prezentacji: “Thick concepts – a pragmatic origin and a semantic outcome?”
 23. 22-23.04.2016r., Budapest, 8th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, tytuł prezentacji: “Should a theory of legal language take into account psychological data?”
 24. 15-18.06.2016r., Warsaw, 1st Context, Cognition and Communciation Conference, poster zatytułowany: ‘The law of fiction or the fiction of law? A study of what language can reveal about mixed inferences’
 25. 23-26.07.2016r., Poznań, 11th Conference on Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics at the 17th Roundtable for the Semiotics of Law, tytuł prezentacji: ‘Defeasibility in legal reasoning as a reflection of conversational implicature’
 26. 15-16.09.2016r., Kraków, "Between (Stable) Meanings and (Unstable) Interpretations", tytuł prezentacji: ‘Strategic speech and canons of construction’
 27. 18-21.09.2016r., XXII Zjazd Katedr Teorii I Filozofii Prawa, Wrocław, tytuł prezentacji: ‘Zasada strategiczna oraz maksyma selektywności’
 28. 31.10.2016r.-01.11.2016r., ‘Second IP/IALS/CUNY Conference on Language and Law’, tytuł prezentacji: ‘Minimal semantics and legal interpretation’
 29. 12-14.05.2017, Philang 2017, tytuł prezentacji ‘Are scalar implicatures implicatures?’
 30. 06.06.2017r., Cambridge Doctoral Workshop in Legal Theory, tytuł prezentacji: ‘The law of fiction or the fiction of law? A study if what language can reveal about mixed inferences’
 31. 7-9.07.2017r., CWAP 2017, komentarz do artykułu Nurbai’a Irmak’a zatytułowanego ‘The problem of creation and abstract artifacts’
 32. 17-21.07.2017, XVIII IVR World Congress ‘Peace based on Human Rights’, Lizbona, tytuł prezentacji “Scalar terms in the law”
 33. 03-05.09.2017, VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Łagów, tytuł prezentacji: “Kilka słów na temat natury własności prawnych”
 34. 24-25.11.2017, Law and mind conference, Kraków, tytuł prezentacji: “Knowledge and scalar implicature in a courtroom”
 35. 23-26.02.2018r., 19th Workshop on the Roots of Pragmasemantics, Szklarska Poręba, tytuł prezentacji: “Scalar terms in a courtroom”
 36. 12-13.05.2018, Cracow Cognitive Science Conference, Technology, tytuł prezentacji: “Modeling cross-linguistic differences in the semantics of scalar terms”
 37. 4-6.06.2018, Inaugural conference of the Centre for Law, Behavior and Cognition, “Experimental and Naturalistic Perspectives on the Philosophy of Law”, tytuł prezentacji: “Modeling incomplete knowledge in courtroom”
 38. 14.062018, University of Surrey Legal Theory Workshop, tytuł prezentacji: “Constraining adjudication – an inquiry into the nature of W. Baude’s and S. Sachs’ law of interpretation”
 39. 16-19.06.2018, 2nd Context, Cognition and Communication Conference, Warszawa, tytuł prezentacji: “Quantifier scope ambiguities of scalar terms in incomplete knowledge contexts”
 40. 22.06.2018, II Lisbon meeting on Legal Theory, tytuł prezentacji: “The meaning of law”
 41. 23-26.09.2018, XXIII Zjazd Katedr Teorii I Filozofii Prawa, Lublin, tytuł prezentacji: “Implikatury skalarne w kontekstach prawniczych”
 42. 29.09.2018, The flexible language in the flexible mind, Kraków, tytuł posteru: “Scalar terms and strategic speech”
 43. 16.10.2018, Tilburg University seminar, tytuł prezentacji: “Implicatures in legal contexts”
 44. 1-3.11.2018, 4th international conference of the American Pragmatics Association, Albany, tytuł prezentacji: “Modeling incomplete knowledge in courtroom”
 45. październik – styczeń 2018/2019 – organizacja serii seminariów z gośćmi z uniwersytetów w Zurichu, Zagrzebiu, Lizbonie oraz Berlinie w ramach Jagiellońskiego Centrum Badawczego Prawo-Język-Filozofia
 46. 15.04.2019, Genoa Workshop in Philosophy of Legal Language, tytuł referatu “Implicatures and law”
 47. 7-12.07.2019r. IVR Congress, University of Lucerne, presentations:
 48. The Ontology of Law of Interpretation (Special Workshop Legal Interpretation and the Separation of Law and Morals);
 49. The law of fiction or the fiction of law? A study about what abstract artefact theory can reveal about mixed inferences (SW Law as an Artifact);
 50. Causal Chain Breakers, Moral Luck and Negligence Ascriptions (SW Guilty Minds and Biased Minds: Recent Empirical Work on Biased Ascriptions of Inculpating Mental States);
 51. 11-14.09.2019r. Conference of the International Law and Language Association, University of California Los Angeles, presentation entitled: "The meaning of law"

 1. 16.10.2018, Tilburg Institute for Law and Technology, Tilburg University, seminar: “Implicatures in legal contexts”
 2. 14.12.2018, University of Warsaw, Institute of Philosophy, seminar: “Modeling strategic speech – descriptive and normative accounts”
 3. 29.04.2019r. University of Zurich, seminar: "The strategic principle and the maxim of selectivity"
 4. 30.06.2019r. "Zlot Filozoficzny 2019", Insitute of Philosophy, Jagiellonian University, seminar "Implicatures within legal language"
 5. 18.03.2021r. the University of Zürich Institute for Public International Law’s Forschungslunch, lecture title ‘Is ordinary meaning a legal concept?’ with Dr. Benedikt Pirker (Uni Fribourg)
 6. 05.2021r. ERC seminar at the Interdisciplinary Centre for Ethics in Krakow, lecture entitled ‘Outcome effects, moral luck and the hindsight bias’ with Dr. Markus Kneer (Uni Zurich) 
 7. 10.2021r. Edinburgh Legal Theory Seminar Series, University of Edinburgh, lecture on debiasing methods in the criminal law and their consequences for our principles of moral and legal responsibility

 1. 01.02.2019-30.04.2019r. - pobyt badawczy na Uniwersytecie w Zurychu
 2. sierpień 2018 – Udział w European Summer School in Logic, Language and Information
 3. lipiec 2015 - Udział w szkole letniej zorganizowanej przez Linguistic Society of America na Uniwersytecie w Chicago p.t. ‘Linguistics in a world of big data’. Zrealizowane kursy: ‘Law and Language’, ‘Data-driven computational pragmatics’, ‘Language and the body’, ‘The syntax and semantics of discourse-oriented features: the grammar of speaker and addressee’, ‘Neuroscience of language’
 4. lipiec 2016 – Udział w szkole letniej prawa kontynentalnego zorganizowanej przez ‘Universite Pantheon-Assas, Sorbonne II’ oraz ‘Fondation pour le droit continental’ w Paryżu
 5. marzec 2016 - pobyt w Institut Jean Nicod, Ecole Normale Superieure, Paris

Współpracownik i jeden z założycieli Jagiellońskiego Centrum Badawczego Prawo, Język, Filozofia: https://pjf.uj.edu.pl/en_GB/start