Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tomasz Gizbert-Studnicki (emeritus), prof. zw. dr hab.

Tomasz Gizbert-Studnicki (emeritus), prof. zw. dr hab.

Kontakt: t.gizbert-studnicki@uj.edu.pl

Kierownik Katedry w latach 1988-2018.
W swojej pracy naukowej zajmuje się analityczną teorią prawa, w tym teorią interpretacji I argumentacji prawniczej, teorią języka prawnego oraz analizą pojęć prawnych. Opiekun sekcji filozofii prawa TBSP. Kurator TBSP w latach 2012-2016.

Przewodniczący Rady Jagiellońskiego Centrum Badawczego Prawo-Język-Filozofia

Kierownik (PI) projektów Harmonia - Limits of Analytical Jurisprudence (2019-2022) i  Opus - The language based theory of legal interpretation (2014-2016)

1989 – tytuł profesora nauk prawnych
1978 – habilitacja z zakresu teorii prawa (Uniwersytet Jagielloński)
1974 – doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński)
1970 – magister prawa (Uniwersytet Jagielloński)

Stypendysta Max Planck Gesellschaft 1978 (Hamburg)
Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung 1985-87 (Getynga)

1995 – 1999 członek Executive Committee International Association of Legal and Social Philosophy
W latach 1988-2018 kierownik Katedry Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ
Przewodniczący Rady Jagiellońskiego Centrum Badawczego Prawo-Język-Filozofia.

Promotor w 14 zakończonych przewodach doktorskich, recenzent kilkunastu prac doktorskich, recenzent w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i przewodach o nadanie tytułu profesora.

Szerszy wykaz publikacji wraz tekstami (pdf) znajduje się na profilu Academia.edu

Najważniejsze publikacje z ostatnich 10 lat (od 2012)

Książki:

2019 M. Araszkiewicz et al. [selection of papers and editorship]
Tomasz Gizbert-Studnicki, Pisma Wybrane. Prawo: Język, normy, rozumowania [Selected papers : law : language, norms, reasoning, in Polish], Wolters Kluwer, Warsaw.

2016 Metodologiczne dychotomie: krytyka pozytywistycznych teorii prawa [Methodological Dychotomies: The Critique of Positivistic Theories of Law, in Polish], Wolters Kluwer, Warsaw. [with: A. Grabowski & A. Dyrda]

Artykuły

2021 Do Legal Concepts Travel?, in: J. Jemielniak, A.L. Kjaer (eds), Language and Legal Interpretation in International Law, Oxford University Press (forthcoming). [with: A. Dyrda]

2021 Polish jurisprudence in a crooked mirror: (a polemic with Tomasz Bekrycht and Rafał Mańko), Państwo i Prawo 76/1(899), pp. 119-134 [with: A. Dyrda]

2021 Social facts and legal facts: Perils of Hume’s Guillotine, in: T.Spaak and P. Mindus (ed.) The Cambridge Companion to Legal Positivism, Cam- bridge University Press, pp. 419 – 442.

2020 The limits of theoretical disagreements in jurisprudence, International Journal for the Semiotics of Law, DOI: 10.1007/s11196-020-09795-6, pp. 1-26 [with A. Dyrda]

2020 Analityczna teoria prawa z perspektywy metafilozoficznej [Analytical legal theory from the metaphilosophical perspective, in Polish] in: B. Dziobkowski, J. Hołówka (eds) Filozofia prawa [Philosophy of Law, in Polish], PWN, pp. 514-532.

2020 Granice sporów interpretacyjnych w prawoznawstwie [The Limits of Interpretative Disagreements in Jurisprudence, in Polish] Archiwum Filo- zofii Prawa i Filozofii Społecznej 2(23), pp. 19-34. [with: A. Dyrda]

2019 On legal things to do: external and internal legal reasons : comments on Brian Bix’s ‘Hart, Kelsen and legal normativity, REVUS 37, pp. 29–39

2017 Legal theory’s claim to necessity, Jurisprudence Legal Philosophy eJournal 9/74, pp. 1-12

2016 Metafizykapozytywizmuprawniczego[MetaphysicsofLegalpositivism, in Polish], Principia 61-62, pp. 19-40

2016 20th-century legal theory and philosophy in Poland, in: E. Pattaro, C. Roversi, (eds) Legal philosophy in the twentieth century : the civil law world, Springer, Dodrecht pp. 547-586. [with: K. Płeszka, J. Wolen ́ski]

2016 The Social Sources Theisis, Metaphysics and Metaphilosophy, in: P. Banaś et al. (eds) Metaphilosophy of Law, Bloomsbury, pp. 121 – 146.

2017 Die Begriffsanalyse in der Rechtstheorie,in: Rechtsstaatliches Strafrecht : Festschrift für Ulfrid Neumann zum 70. Geburtstag, C.F. Müller Verlag

2016 Czy systemowocśćjest konieczną właściwością prawa? [Is systemness a necessary feature of law?, in Polish], Przegląd Prawa i Administracji Special Issue „Systemowość prawa” [Law’s systemness] 104, pp. 19-37. [with: A. Dyrda]

2015 The normativity of rules of interpretation in: M. Araszkiewicz et al. (eds) Problems of normativity, rules and rule-following, Springer, pp. 243-254.

2014 Uniwersalność teorii prawa [Universality of legal theory, in Polish] Państwo i Prawo 11(825), pp. 3-18.

2014 Deskryptywna socjologia (H.L.A. Harta) [H.L.A. Hart’s Descriptive So- ciology] in: J. Czapska et al. (eds), Wielowymiarowość prawa [Multidimensionality of law, in Polish], Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 283-298. [with:A. Dyrda]

2013 Over-aggregated concepts, adjective-modifiers and argumentation in: M. Skop et al.(eds), Argumentation 2013 (Proceedings), Acta Universi- tatis Brunensis, pp. 23-40. [with: A. Dyrda]

2012 Are legal concepts embedded in legal norms?, International Journal for the Semiotics of Law, 25/4, pp. 553-562 [with: M. Klinowski]

Redakcja prac zbiorowych:

2016 P. Banaś, A. Dyrda and T. Gizbert-Studnicki, (eds) Metaphilosophy of Law, Bloomsbury, Oxford.

2015 Problems of normativity, rules and rule-following, Springer, Cham. [with: M. Araszkiewicz, P. Banaś, K. Płeszka]