Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Beata Polanowska-Sygulska, prof. zw. dr hab.

Beata Polanowska-Sygulska, prof. zw. dr hab.

Kontakt: beata.polanowska-sygulska@uj.edu.pl

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1977). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (Uniwersytet Warszawski, 1988), doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie: teoria prawa (Uniwersytet Jagielloński, 2010), tytuł profesora nauk prawnych (2019). Stypendystka University of Oxford (1995, 1988, 1991) oraz Københavns Universitet (2004/2005); Visiting Fellow: State University of New York at Buffalo (2004), University of Oxford (2006, 2007, 2009), University of New South Wales, Sydney (2010), Doshisha University, Kyoto (wykład gościnny, 2010). Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza współczesnej filozofii liberalnej i ogólnej refleksji nad prawem, ze szczególnym uwzględnieniem pluralizmu wartości i jego implikacjami w filozofii prawa, a także problematyką multikulturalizmu.

Publikacje książkowe

1. Harmonia i dysonans. Wokół rozmów z oksfordzkimi filozofami, Kraków, Księgarnia Akademicka 2022, 310 s.

2. Społeczeństwo otwarte, społeczeństwo zamknięte. Eseje i szkice, red. Beata Polanowska-Sygulska; współautorzy: Wojciech Ciszewski, Łukasz Necio, Beata Polanowska-Sygulska, Krzysztof Sielski, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2020, 363 s.

3. John Gray i krytyka liberalnego legalizmu, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2017, 539 s.

4. 未完成的对话(英国)以赛亚·伯林    (波兰)贝阿塔·波兰诺夫斯卡-塞古尔斯卡  合著 杨德友  译 (chiński przekład: Isaiah Berlin, Beata Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, Amherst, New York, Prometheus Books 2006, 317 s.), przeł. Yang Deyou, Yilin Press, Nanjing, 2014, s. 364, przedmowa do chińskiego wydania: B. Polanowska-Sygulska.

5. Między filozofią polityczną a filozofią prawa, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2012, 187 s.

6. Rozmowy z oksfordzkimi filozofami, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2011, 280 s.

7. Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008), 424 s.

8. (wraz z Isaiahem Berlinem) Unfinished Dialogue (Amherst, New York: Prometheus Books, 2006), 317 s.

9. Oblicza liberalizmu: Isaiah Berlin, John Gray, Steven Lukes, Joseph Raz w rozmowie z Beatą Polanowską-Sygulską (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003), 127 s.

10. Filozofia wolności Isaiaha Berlina (Kraków: Wydawnictwo Znak, 1998), 210 s. 

 

Wybrane artykuły naukowe (i rozmowy filozoficzne) w czasopismach

- z listy filadelfijskiej

- John Gray,  Beata Polanowska-Sygulska, ‘Moral Hysteria/Secular Humanism: An Interview with John Gray,’ Salmagundi: A Quaterly of the Humanities & Social Sciences, Skidmore College, Saratoga Springs, New York, USA, Fall-Winter 2008-2009, nos. 160-161, p. 53-97.

- Isaiah Berlin, Beata Polanowska-Sygulska, ‘Hottentots and Phobias: A Conversation with Sir Isaiah Berlin’, Salmagundi: A Quaterly of the Humanities & Social Sciences, Skidmore College, Saratoga Springs, New York, USA, Spring/Summer 2005, nos. 146-147, p. 170-183.

- Beata Polanowska-Sygulska, ‘One More Voice on Berlin’s Doctrine of Liberty’, Political Studies 1989, no 37, p. 123-127; przedruk w: Twentieth-Century Literary Criticism, 2001, no 105, p. 67-70, przedruk w: Isaiah Berlin, Beata Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue (Amherst, New York: Prometheus Books, 2006), p. 235-240. 

- w innych czasopismach

- John Gray’s Three-Part Philosophical Creed, Archiwum Filozofii Prawa i FilozofiiSpołecznej, nr 3 (32), 2022, s. 72-87.

-  „Friedrich von Hayek i kapitalizm nadzoru”, Studia Philosophica Wratislaviensia, t. 17, nr 4, 2022, s. 59-72. 

- „Harmonia i dysonans: wizje życia etycznego Isaiaha Berlina i Leszka Kołakowskiego”, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2021, 3 (28), s. 95-106.

- „Co pozostało z filozofii politycznej Poppera”, Państwo i Prawo, 2021, 76 (10), s. 5-21.

- ‘Pluralism and Religion Again: Reply to Henry Hardy’, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2020, nr 3 (24), s. 127-129.

- ‘Diversity and Decency’: Reply to George Crowder, ‘Value Pluralism: Crucial Complexities’, Analyse & Kritik: Journal of Philosophy and Social Theory, 2020, 42(1), p. 241-254.

- ‘The Crucifix Dispute and Value Pluralism’,  Analyse & Kritik: Journal of Philosophy and Social Theory 2019, 41(2), p. 301-319.

- ‘Cultural Pluralism and Religious Belief: Around In Search of Isaiah Berlin: A Literary Adventure by Henry Hardy’, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2019, nr 2 (20), s. 89-99.

- ‘The value-pluralism and liberalism problem revisited’, Studia Philosophica Wratislaviensia, 2019, t. 14, nr 1, s. 99-108.

- „John Gray, legalizm i filozofia polityki: odpowiedź Adamowi Chmielewskiemu",  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2019, rocznik 28, nr 1 (110), s. 183-187.

- „Isaiah Berlin, Erich Fromm i nowe podstawy koncepcji praw człowieka”, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2019, rocznik 28, nr 2 (109), s. 213-218.

- „Pluralizm wartości i holizm prawniczy”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, t. 81, nr 3, s. 281-293.

- „Uwagi o manipulowaniu znaczeniami słów”, Argument: Biannual Political Journal, 2019, t. 9, nr 1, s. 103-122.

- „Trylogia Johna Graya”, Studia Philosophica Wratislaviensia, 2017,vol. XII, fasc. 1, 7-29.

- John Gray, Beata Polanowska-Sygulska, „Okrucieństwo jest częścią ludzkiego świata. Rozmowa z Johnem Grayem”, Studia Philosophica Wratislaviensia, 2017, vol. XII, fasc. 1, s. 31-43.

- „Zimny prysznic i intelektualna zadyszka. Na marginesie „trylogii” Johna Graya”, Studia Philosophica Wratislaviensia, 2017, vol. XII, fasc. 1, s. 45-64.

- „John Gray i teza o kruchości cywilizacji”, Studia Philosophica Wratislaviensia, 2016,vol. XI, fasc. 1, s. 7-23.

- „Cywilizacja zawsze będzie krucha. Rozmowa z Johnem Grayem”, Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. XI, fasc. 1, 2016, 25-34.

- „Unde malum? John Gray i prawda o złu”, Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. XI, fasc. 1, 2016, s. 35-50.

- „Dwa pojęcia wolności”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 2015, t. 60, s. 237-252.

- ‘Neutralization of Values in Law’. Recenzja monografii pod redakcją Krzysztofa Pałeckiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, t. 77, nr 4, s. 281-283.

- „Historia pewnej przedmowy. Na marginesie chińskiego tłumaczenia Unfinished Dialogue”,  Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2015, nr 2 (11), s. 20-26.

- Isaiah Berlin, Beata Polanowska-Sygulska, „Między naturą ludzką a esencjalizmem”: fragmenty Unfinished Dialogue, przeł. B. Polanowska-Sygulska, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2015, nr 2 (11), s. 5-19.

- „O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa”. Artykuł recenzyjny monografii Sylwii Wojtczak, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2013, nr 2 (7), s. 78-84.

- „Idea rządów prawa w myśli Friedricha von Hayeka, Państwo i Prawo, 2012, nr 2, s. 18-33.

- „Użyteczność a maksymalizacja bogactwa. Filozoficzne zakorzenienie poglądów Chicagowskiej szkoły Law & Economics”, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Wolters Kluwer, Polska, 2011, nr 1(2), s. 5-14. 

- „Dziedzictwo Isaiaha Berlina”, Przegląd Polityczny, 2010, nr 100, s. 147-154.

- „Traktat o wolności: Rekonstrukcja”, Przegląd Polityczny, 2010, nr 100, s. 190-200.

- „Traktat o wolności: Polemika”, Przegląd Polityczny, 2010, nr 100, s. 202-210.

- „Dziedzictwo >>Paganiniego idei<< ma się dobrze”, Przegląd Polityczny, 2010, nr 100, s. 210-212.

- Joseph Raz, Beata Polanowska-Sygulska,  „Filozofowie nie są od udzielania rad”, Przegląd Polityczny, 2010, nr 102, s. 34-39.

- Summary’ do: Beata Polanowska-Sygulska, Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008), The Isaiah Berlin Virtual Library, http://berlin.wolf.ox.ac.uk/  (2008), 3 s. (publikacja elektroniczna).

- Leszek Kołakowski, Beata Polanowska-Sygulska, „Świat jest koleją nieprzewidywalnych przypadków”, Przegląd Polityczny 2007, nr 84, s. 18-23.

- John Gray, Henry Hardy, Beata Polanowska-Sygulska, „Histeria moralna naszych czasów i mity świeckiego humanizmu”, cz. III, Przegląd Polityczny 2007, nr 84, s. 74-80.

- John Gray, Henry Hardy, Beata Polanowska-Sygulska, „Histeria moralna naszych czasów i mity świeckiego humanizmu”, cz. II, Przegląd Polityczny 2007, nr 83, s. 94-100.

- John Gray, Henry Hardy, Beata Polanowska-Sygulska, „Histeria moralna naszych czasów i mity świeckiego humanizmu”, cz. I, Przegląd Polityczny 2007, nr 82, s. 128-135.

- Isaiah Berlin, Beata Polanowska-Sygulska, „Przypuśćmy, że telefon zamienia się w kota....” (fragment Unfinished Dialogue), przeł. Beata Polanowska-Sygulska, Przegląd Polityczny 2006, nr 79/80, s. 113-119.

- Steven Lukes, Beata Polanowska-Sygulska, „Każdy musi podjąć decyzję”, Przegląd Polityczny 2005, nr 73-74, 114-117.

- „Al Kaida i mit nowoczesności”, Przegląd Polityczny 2004, nr 64, s. 104-108.

- „Burzyciel i wizjoner”,  Przegląd Polityczny, 2003, nr 62/63, s. 88 -97.

- „Wszystkie twarze Johna Graya”, Przegląd Polityczny 2002, nr 56, s. 126-133.

- „Dwie twarze liberalizmu”, Przegląd Polityczny 2002, nr 56, s. 144-152.

- „Tożsamość na styku trzech kultur”, Przegląd Polityczny 2002, nr 54, s. 106-119.

- Steven Lukes, Beata Polanowska-Sygulska, „Polityka ma coś z rzeźni’, Przegląd Polityczny 2001, nr 50, s.70-73.

- „Spotkania z Isaiahem Berlinem”, Znak, 1998, nr 7, s. 159-163.

- John Gray, Beata Polanowska-Sygulska, „Potrzebny wam lut szczęścia i .... olej w głowie”, Znak 1997, nr 7, s. 92-106.

- ‘Failure of Young Polish Democracy?’ The European Legacy, 1996, vol. 1, no.1, p. 356-361.

- „Prawda i pluralizm”, Znak 8 (1995), 126-131.

- Isaiah Berlin, Beata Polanowska-Sygulska, „Nie chcę zbyt uładzonego świata”, Znak 1994, nr 10, s. 114-121.

- „Liberałowie wobec wolności społecznej - Popper - Berlin - Aron - Dworkin - Hayek”, Universitas, 1993, nr 4, s. 23-30.

- John Gray, Beata Polanowska-Sygulska, „Koniec ery liberalizmu?”, Znak 1992, nr 5, s. 104-116.

- ‘Two Visions of Liberty - Berlin and Hayek’, Reports on Philosophy 1989, no 13, p. 61-72, przedruk w: Isaiah Berlin, Beata Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue (Amherst, New York: Prometheus Books, 2006), p. 241-252.

 

Artykuły i rozdziały w publikacjach zbiorowych

- „Doktryna wolności Isaiaha Berlina”, w: red. Olgierd Górecki, Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. T. 3. Od Nietzschego do współczesności, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 217-243.

- ‘Value-Pluralism and Legal Philosophy: The Impact of Isaiah Berlin and John Gray’, in: M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, K. M. Cern, eds., Towards Recognition of Minority Groups: Legal and Communication Strategies, Ashgate, Farnham, 2014, p. 23-28.

- „Spór o krzyż w świetle pluralizmu wartości”, w: J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień, red., Wielowymiarowość prawa, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 49-58.

- „Herkules w stajni niewspółmierności”, w: M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bekrycht, red., Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 1, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego, 2014, s. 75-82.

- ‘One of the Giants of the Twentieth Century’, in: ed. Henry Hardy, The Book of Isaiah (Woodbridge: The Boydell Press, 2009), p. 145-150. 

- „Wokół sporu o normatywny pluralizm wartości”, w: red. Dorota Pietrzyk-Reeves, Pytania współczesnej filozofii polityki (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007), s. 73-80.

- ‘Between Utility and Wealth-Maximization’, in: ed. Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Wojciech Załuski, Studies in the Philosophy of Law 3: Frontiers of the Economic Analysis of Law (Kraków: Jagiellonian University Press, 2007), p. 79-87.

- „Pluralizm wartości i liberalizm: więź czy wykluczanie?” w: red. Andrzej Szahaj, Filozofia polityki i filozofia społeczna – przybliżenia (Toruń: Wydawnictwo UMK, 2006), s. 59-70.

- ‘Stressing and Legitimacy: The Case of “The Jolanta Brzozowska Association Against Crime”’, in: ed. Tadeusz Biernat, Krzysztof Pałecki, Aleksander Peczenik, Christoffer Wong, Marek Zirk-Sadowski, Stressing Legal Decisions (Kraków: Polpress Publisher, 2004), p. 175-199.

- „Pluralizm i tragiczność” w: red. Jerzy Stelmach, Studia z filozofii prawa, tom 2, (Kraków: Wydawnictwo UJ, 2003), s. 185-199.

 - „Isaiah Berlin” – hasło w: Encyklopedia Powszechna PWN (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001), vol. III, s. 458-459.

- ‘Four Essays on Liberty’, w: red. Barbara Skarga, Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t.2 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994), 25-30.

- Entry: ‘Isaiah Berlin’, IVR Encyclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law’ (2005), 10 s. (publikacja elektroniczna)

- Franciszek Studnicki, Jarosław Fall, Andrzej Łachwa, Beata Polanowska-Sygulska, Ewa Stabrawa, ‘Automatische Lösung der Verweisungen in Gesetzestexten’, w: Harald Kindermann (red.), Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung (Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1983).

- Franciszek Studnicki, Jarosław Fall, Andrzej Łachwa, Beata Polanowska-Sygulska, Ewa Stabrawa, ‘A Semantic Approach to Automated Resolving of Interdocumental Cross-References in Legal Texts’, w: R.W. Balley (red.), Computing in the Humanities (North Holland Publishing Company, OC ICCH/5, 1982).

 

Publikacje elektroniczne

- ‘Ethical Pluralism as a Lesson in Humility for Lawyers’, in: Proceedings of the XXVI World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, Internationale Vereignigung für Rechts- und Sozialphilophie, Galuppo Marcelo, Sette Lopes Mônica, Gontijo Lucas, Salgado Karine, Bustamante Thomas eds.,  10.17931/ivr2013_wg154_02, s. 2732-2737, 2015.

- ‘John Gray and the Implications of Value Pluralism for Legal Philosophy’, Paper Series, No. 096 / 2012, Series B, Human Rights, Democracy; Internet /intellectual property, Globalization, Goethe University, Frankfurt am Main, s. 1-6.

- Summary’ do: Beata Polanowska-Sygulska, Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008), The Isaiah Berlin Virtual Library, 2008, 3 s.

- Entry: ‘Isaiah Berlin’, IVR Encyclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law’, 2005, 10 s.

Elementy logiki praktycznej [wspólnie z dr. M. Araszkiewiczem, dr Izabelą Skoczeń Administracja, S]

Problematyka wielokulturowości [S]
Problematyka wielokulturowości [NS]
Współczesna filozofia liberalna [S]
Współczesna filozofia liberalna [NS]
Logika dla prawników [wspólnie z prof. A. Grabowskim, dr. M. Araszkiewiczem, prof. Adamem Dyrdą, S]
Logika dla prawników [wspólnie z prof. A. Grabowskim, dr. M. Araszkiewiczem, NS]

DYŻURY: w semestrze letnim 2023/2024 (za uprzednim kontaktem mailowym): wtorek, godz.17-18, Pałac Larischa, ul. Bracka 12, sala 111.

Wymagania egzaminacyjne: 

„Elementy logiki praktycznej”: egzamin pisemny, składający się z 11 różnorodnych zadań, dotyczących wyłożonych tematów, np. kwadratu logicznego, sylogizmów, stosunków zakresowych, definicji, relacji, logiki pytań, podziału logicznego, kategorii syntaktycznych. 

 

„Problematyka wielokulturowości”: egzamin pisemny, testowo-opisowy, 17 pytań zamkniętych, 4 pytania otwarte.

 

„Współczesna filozofia liberalna”: egzamin pisemny, testowo-opisowy, 11 pytań zamkniętych, 7 rozbudowanych kontekstów do uzupełnienia, 1 pytanie opisowe z lektury.