Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Marek Jakubiec, dr

Marek Jakubiec, dr


Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa, absolwent prawa i filozofii. W 2019 roku obronił doktorat z zakresu teorii i filozofii prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. kognitywne badania nad prawem, naturę pojęć (w szczególności prawnych), a także wybrane problemy na styku etyki i prawa (zwłaszcza w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji).

 

 

10 najważniejszych prac:

(1) Marek Jakubiec, Metaforyczność prawa. O ucieleśnieniu pojęć prawnych, Kraków: Copernicus Center Press, 2022.

(2) Marek Jakubiec, Between legal philosophy and cognitive science: the tension problem, Ratio Juris, 2022 (35/2), ss. 223-239.

(3) Marek Jakubiec, Legal concepts as mental representations, International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique, 2022 (35), ss. 1837–1855.

(4)  Marek Jakubiec, Metaphorical simulation and legal reasoning: discovering the legal unconscious, Diritto & Questioni Pubbliche, 2023.

(5) Bartosz Brożek, Michał Furman, Marek Jakubiec, Bartłomiej Kucharzyk, The black box problem revisited. Real and imaginary challenges for automated legal decision making, Artificial Intelligence and Law, 2023.

(6) Piotr Dragon, Marek Jakubiec et al., Does an Education in Law Protect Against the Influence of Ideology on Legal Decision-Making? An Experimental Investigation, Comprehensive Results in Social Psychology, 2023 (zaakceptowany – registered report).

(7) Marek Jakubiec, Interdisciplinary jurisprudence: between law, cognitive science, and new technologies [w:] Perspectives on Interdisciplinarity, red. B. Brożek, M. Jakubiec, P. Urbańczyk, Kraków: Copernicus Center Press, 2021.

(8) Bartosz Brożek, Marek Jakubiec, On the legal responsibility of autonomous machines, Artificial Intelligence and Law, 2017/25, ss. 293-304.

(9) Marek Jakubiec, Naturalizing Jurisprudence in the Light of Naturalized Epistemology [w:] The Province of Jurisprudence Naturalized, red. J. Stemach, B. Brożek, Ł. Kurek, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.

(10) Marek Jakubiec, Artykuł 191 § 1a k.k. (analiza krytyczna ze szczególnym uwzględnieniem znamienia „zajmowany lokal”), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016/1.


Ćwiczenia “Wstęp do prawoznawstwa” dla kierunku Administracja na WPiA UJ

Ćwiczenia “Logika dla prawników” dla kierunku Prawo na WPiA UJ


Wykonawca (2020-2022) w międzynarodowym projekcie "Recognise: Legal reasoning and cognitive science", finansowanym przez Komisję Europejską (Erasmus KA203); https://www.recognise.academy 

Koordynator (2019-2022) międzynarodowego projektu "Digitalized!", realizowanego we współpracy z uczelniami zrzeszonymi w UNA Europa; https://una-europa.ic.uj.edu.pl/projekty/digitalized 

Odbywał krótkoterminowe staże badawcze lub wykładał m.in. na uniwersytetach w Bolonii (2018), Palermo (2020), Barcelonie (Pompeu-Fabra; 2023), Lizbonie (2022), Helsinkach (2022), Kopenhadze (2023), Sarajewie (2022).

Przez wiele lat zajmował się na UJ edukacją i popularyzacją wiedzy, m.in. koordynując działalność platformy edukacyjnej Copernicus College (copernicuscollege.pl).

Autor lub współautor kilku kursów online (m.in. Sztuczna inteligencja i etyka, Nauki o umyśle a prawo i moralność, Rozszerzony umysł, Naturalizacja prawa: teoretyczne wprowadzenie do kognitywnych badań nad prawem).
Prowadził też audycje popularnonaukowe, m.in. dotyczące wyobraźni czy ucieleśnionego poznania (opublikowane na kanale youtube Copernicus).