Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Michał Araszkiewicz, dr

Michał Araszkiewicz, dr

Adiunkt, doktor nauk prawnych (2010). Zajmuje się problematyką rozumowań prawniczych, w szczególności teorią argumentacji prawniczej, wykładni prawa, legislacji, metod rozwiązywania sporów, a także koncepcjami rozumowań rozwijanych w naukach kognitywnych. Specjalizuje się w zakresie prawniczych zastosowań Sztucznej Inteligencji (nurt badawczy AI and Law) oraz filozoficznych i prawnych implikacji rozwoju tej technologii. Członek Executive Committee International Association for Artificial Intelligence and Law (od 2016 r.). Jeden z założycieli stowarzyszenia ARGDIAP zajmującego się problematyką badań nad argumentacją.  Ekspert INPRIS - Instytutu Prawa i Społeczeństwa. Radca prawny, od 2016 w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

10 wybranych publikacji:


1. Araszkiewicz M., 2022, Teorie rozumowań prawniczych a praktyka prawnicza, w: M. Araszkiewicz, M. Krok., M. Sala-Szczypiński (red.), Nauka prawa a praktyka prawnicza : księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Kraków 2022,  11-36, język polski.

2. M. Araszkiewicz, 2021, How scientific can legal science be? : an inquiry from the point of view of cognitive science, in: H. Yoshino, G. Villa-Rosas (ed), Law and logic – Making legal science a genuine science, Archiv fuer Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft, ISSN 0341-079X; Bd. 166,  65-94

3. Araszkiewicz M., 2021, Rozumowania prawnicze i schematy argumentacyjne w sądowym stosowaniu prawa, w: A. Grabowski, M. Florczak-Wątor, Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz, Kraków 2021,  90-156

4. Araszkiewicz M., 2021, Algorytmizacja myślenia prawniczego. Modele, możliwości, ograniczenia, w: D. Szostek (ed.), Legal tech. Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym, Warszawa 2021,  57-87

5. Araszkiewicz M., 2021, Critical Questions to Argumentation Schemes in Statutory Interpretation, Journal of Applied Logics – IfCoLog, Journal of Logics and their Applications Volume 8, Number 1,  291-320

6. Nalepa G.J., Araszkiewicz M., 2020, Legal Responsibility of Intelligent Systems, in: M. J. González-Espejo, J. Pavón (red.), An Introductory Guide to Artificial Intelligence for Legal Professionals, Kluwer Law International 2020,  109–126

7. Araszkiewicz M., Płeszka K., 2017, Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów, w: K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala (red.), Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa,  45-159

8. Araszkiewicz M., Płeszka K., 2015, The Concept of Normative Consequence and Legislative Discourse, w: M. Araszkiewicz, K. Płeszka (eds.), Logic in the Theory and Practice of Lawmaking, Legisprudence Library vol 2, Springer,  253-297

9. Araszkiewicz M., 2013, Limits of Constraint  Satisfaction Theory of Coherence as a Theory of (Legal) Justification: w: M. Araszkiewicz, J. Savelka (ed), Coherence. Insights from Philosophy, Jurisprudence and Artificial Intelligence, Springer, 217-242

10. Araszkiewicz M., Gizbert-Studnicki T., 2011, Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Przegląd Sejmowy 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 113-130
 

Publikacje od 2009 roku:


1. Araszkiewicz M., 2009, Konkluzywność reguł prawnych, w: Araszkiewicz M. (red.), Z punktu widzenia teorii prawa. Zeszyty Prawnicze TBSP UJ, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, 43-62, język polski.
2. Araszkiewicz M., 2010 One Right Answer Thesis a uzasadnienie decyzji stosowania prawa poprzez koherencję, w: Dyskrecjonalność w prawie, Staśkiewicz W., StaweckiT. (red.), LexisNexis, Warszawa, 2010, 302-313, język polski.
3. Araszkiewicz M., 2010, The Slippery Slope Arguments Against the Legalization of Physician-Assisted Suicide, w: Stelmach J., Soniewicka M., Załuski W. (red.), Studies in the Philosophy of Law 4 – Legal Philosophy and the Challenges of Biosciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,  149-163, język angielski.
4. Araszkiewicz M., 2010, Koherencyjny model rozumowań prawniczych, w: Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Nr 1(1), Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 19-38, język polski.
5. Araszkiewicz M., 2010, Human Genetic Engineering and the Problem of Distributive Justice, w: Stelmach J., Brożek B., Soniewicka M. (red.), Studies in the Philosophy of Law 4 – Legal Philosophy and the Challenges of Biosciences, WydawnictwoUniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 29-43, język angielski.
6. Araszkiewicz M., 2010, Balancing of Legal Principles and Constraint Satisfaction, w: Legal Knowledge and Information Systems. JURIX: the Twenty-Third Annual Conference, Winkels R.C. (red.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 223, IOS Press, Amsterdam, Netherlands, 7-16, język angielski.
7. Araszkiewicz M., 2011, Values and Factors in Legal Balancing, Jusletter IT 29, June, recenzowane czasopismo internetowe dostępne pod adresem http://jusletter-it.weblaw.ch, język angielski.
8. Araszkiewicz M., Gizbert-Studnicki T., 2011, Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Przegląd Sejmowy 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 113-130, język polski.
9. Araszkiewicz M., 2011,  Analogy, Similarity and Factors, w: ICAIL '11 Proceedings of the 13th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ACM, New York, USA, 101-105, język angielski.
10. Araszkiewicz M., Savelka J., 2011, Two Methods for Representing Judicial Reasoning in the Framework of Coherence as Constraint Satisfaction, w: Legal Knowledge and Information Systems. JURIX: the Twenty-Fourth Annual Conference, Atkinson K. (red.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 235, IOS Press, Amsterdam, Netherlands, 165-166, język angielski.
11. Araszkiewicz M., 2011, W cieniu Wasona. Kontrola poprawności sylogizmu a posługiwanie się implikacją materialną,  IV Rocznik Kognitywistyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,  11-18, język polski.
12. Bench-Capon T., Araszkiewicz M., Ashley K. i inni, 2012 A history of AI and Law in 50 papers: 25 years of the international conference on AI and Law, Artificial Intelligence and Law Vol. 20, s. 215-319, język angielski.
13. Araszkiewicz M., Savelka J., 2012, Refined Coherence as Constraint Satisfaction Framework for Representing Judicial Reasoning, w: B. Schaefer (red.), Legal Knowledge and Information Systems. JURIX: the Twenty-Fifth Annual Conference, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 250, IOS Press, Amsterdam, Netherlands, s. 1-10, język angielski.
14. Araszkiewicz M., Savelka J., 2012, The Quest for Coherence in Judicial Reasoning. Two Approaches for Representing Cases in Constraint Satisfaction Framework,  0,75 arkusza wydawniczego, 2012, Rivista quadrimestrale on-line: www. i-lex.it., językangielski.
15. Araszkiewicz, M. 2012, Coherence-Based Account of the Doctrine of Consistent Interpretation. W: Palmirani M, Pagallo U., Casanovas P., Sartor G. (ed.),  AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal Ontologies, Argumentation and Software Agents, Springer, 2012,  s. 33-47, język angielski.
16. Araszkiewicz M., 2013, Limits of Constraint  Satisfaction Theory of Coherence as a Theory of (Legal) Justification: w: (Araszkiewicz, Savelka eds., Coherence. Insights from Philosophy, Jurisprudence and Artificial Intelligence), s. 217-242, językangielski.
17. Żurek T., Araszkiewicz M., 2013, Modelling teleological interpretation, w: Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2013), (E. Francesconi, B. Verheij eds.), ACM, New York, s. 160-168, językangielski.
18. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., 2013, Factor-Based Parent Plan Support System, w: Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2013), (E. Francesconi, B. Verheij eds.), ACM, New York, s. 171-175, język angielski.
19. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., 2013, Parent Plan Support System – Context, Functions and Knowledge Base, w W. Abramowicz (ed.), Business Information Systems Workshops, Lecture Notes in Business Information Processing vol. 160, Springer, Berlin, pp. 160-171, język angielski..
20. Araszkiewicz M., 2013, Time, Trust and Normative Change. On Certain Sources of Complexity in Judicial Decision-Making, in: P. Casanovas, U. Pagallo, M. Palmirani, G. Sartor (eds.), AI Approaches to the Complexity of Legal Systems - AICOL 2013 International Workshops, AICOL-IV@IVR, Belo Horizonte, Brazil, July 21-27, 2013 and AICOL-V@SINTELNET-JURIX, Bologna, Italy, December 11, 2013, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science 8929, Springer, pp. 100-114, język angielski.
21. Araszkiewicz M., 2014, Towards Systematic Research on Statutory Interpretation in AI and Law, JURIX 2013, Ashley K. (ed.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 235, IOS Press, Amsterdam, Netherlands, pp. 15 – 24, językangielski.
22. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., 2014, Factors and Dimensions in the Parent Plan Support System, w: E. Schweighofer, F. Kummer, W. Hötzendorfer, IRIS 2014, Proceddings on the 17th International Legal Informatics Symposium, Österreichische Computer Gesellschaft & Erich Schweighofer, pp. 103-112 (nagrodaLexis Nexis Top Ten Paper), język angielski.
23. Araszkiewicz M., 2014, Legal Interpretation: Intensional and Extensional Dimensions of Statutory Terms, w: E. Schweighofer, M. Handstanger, H. Hoffmann, F. Kummer, E. Primosch, G. Schefbeck, G. Withalm  (eds.), Zeichen und Zauber des Rechts. Festschrift für Friedrich Lachmayer, Weblaw, Switzerland, pp. 469-492, językangielski.
24. Araszkiewicz M., 2014, Legal Rules: Defeasible or Indefeasible?, w: M. Araszkiewicz, P. Banaś, T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka (eds.), Problems of Normativity, Rules and Rule-following, Law and Philosophy Library vol. 111, Springer, pp. 415-431, język angielski.
25. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., 2014, The Role of New Information Technologies in Alternative Resolution of Divorce Disputes, European Scientific Journal special ed. Vol. 1, pp. 549-558, język angielski.
26. M. Koszowy, M. Araszkiewicz, 2014, The Lvov-Warsaw School as an Inspiration for Argumentation Theory, Argumentation vol. 28, pp. 283-300, język angielski.
27. K. Budzyńska, M. Araszkiewicz, B. Bogołębska i inni, 2014, The Polish School of Argumentation: A Manifesto, Argumentation vol. 28, pp. 267-282, język angielski.
28. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., 2014, Legal Argumentation Concerning Almost Identical Expressions (AIE) In Statutory Texts, in: E. Cabrio, S. Villata, A. Wyner(eds.), Proceedings of the Workshop on Frontiers and Connections between Argumentation Theory and Natural Language Processing, Forlì-Cesena, Italy, July 21-25, 2014. CEUR Workshop Proceedings 1341, CEUR-WS.org 2015, język angielski.
29. Araszkiewicz M., 2014, Scientia Juris: A Missing Link in the Modelling of Statutory Reasoning, JURIX 2014, Hoekstra R. (ed.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 271, IOS Press, Amsterdam, pp. 1-10, język angielski.
30. Araszkiewicz M., 2015, Argument Structures in Legal Interpretation: Balancing and Thresholds, w: C. Dahlman, T. Bustamante (eds.), Argument Type and Fallacies in Legal Argumentation, Law and Philosophy Library vol. 112, Springer, pp. 129-150, język angielski.
31. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., 2015, A Multi-Level Architecture of a Judicial Decision Support System in Divorce Proceedings (the JUDIPRO), w: Erich Schweighofer / Franz Kummer / Walter Hötzendorfer (Hrsg.), Kooperation / Co-operation, Tagungsband des 18. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2015, Österreichische Computer Gesellschaft, pp. 109-116, język angielski.
32. Araszkiewicz M.., 2015, Incorporation of complex doctrinal theories in a model of statutory interpretation: an example of adequate causal link, w: Ted Sichelman, Katie Atkinson (eds.) Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL 2015, ACM, New York, pp. 161-165, język angielski.
33. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz M., Zienkiewicz A., Zurek T., 2015, Representation of an actual divorce dispute in the parenting plan support system, w: Ted Sichelman, Katie Atkinson (eds.) Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL 2015, ACM New York, pp. 166-170, język angielski.
34. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz M., Zienkiewicz A., 2015, Personal Traits that Hinder Cooperative Negotiations and Information Technology Usage in Familial Disputes, w: B. Kamiński, G. Kersten, P. Szufel, M. Jakubczyk, T. Wachowicz (red.), The 15th International Conference on Group Decision & Negotitation Letters, OficynaWydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pp. 83-90, język angielski.
35. Araszkiewicz M., Koszowy M., 2015, The Study Of Reasoning In The Lvov-Warsaw School As A Predecessor Of And Inspiration For Argumentation Theory, w: B. Garssen, D. Godden, G. Mitchell & A. Snoeck Henkemans (eds.), Proceedings of the 8th International Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Sic Sat, Amsterdam, pp. 783-792, język angielski.
36. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., Zurek T., 2015, Framing a Knowledge Base for a Legal Expert System Dealing with Indeterminate Concepts, The Scientific World Journal 2015 Article ID 985425, 14 pages, doi:10.1155/2015/985425, język angielski.
37. Araszkiewicz M., Sala-Szczypiński M., 2015, Volenti non fit iniuria?: związanie pełnomocnika procesowego poleceniami klienta i odpowiedzialność za ich wykonanie, Radca prawny: zeszyty naukowe, nr 3(4), ss. 149-181, język polski.
38. Araszkiewicz M., Płeszka K., 2015, The Concept of Alternative Dispute Resolution , w: M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka, eds., Mediation in Poland, Wydawnictwo JAK, Kraków 2015, pp. 21-78, język angielski.
39. Araszkiewicz M., Płeszka K., 2015, The Concept of Normative Consequence and Legislative Discourse, w: M. Araszkiewicz, K. Płeszka (eds.), Logic in the Theory and Practice of Lawmaking, Legisprudence Library vol 2, Springer, pp. 253-297, językangielski.
40. Araszkiewicz M., Zurek T., 2015, Comprehensive Framework Embracing the Complexity of Statutory Interpretation, in: A. Rotolo (ed.), Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2015: The Twenty-Eighth Annual Conference, Braga, Portugal, December 10-11, 2015. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 279, IOS Press, Amsterdam, pp. 145-148, język angielski.
41. Araszkiewicz M., 2015, Efektywność ekonomiczna oraz inne kryteria oceny stanów rzeczy w ekonomicznej analizie prawa, Studia prawno-ekonomiczne 2015, t. 96, ss. 169-182, język polski. 
42. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zurek T., 2016, Performing and Evaluating Inferences in JUDIPRO – A Legal Support System in Divorce Cases, w: Erich Schweighofer et al. (Hrsg.), Netzwerke / Networks, Tagungsband des 19. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2016, Österreichische Computer Gesellschaft, pp. 63-70, język angielski.
43. Araszkiewicz M., 2016, Dogmatyka prawnicza a teoria schematów argumentacyjnych. Zarys kierunku badań, Zagadnienia Naukoznawstwa, zeszyt 3/16, ss. 371-384, język polski.
44. Araszkiewicz M., Koszowy M., 2016, Deontic authority in legal argumentation: A case study, w: D. Mohamed, M. Lewinski (eds.), Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, College Publications, London, pp. 1-20, język angielski.
45. Araszkiewicz M., Koszowy M., 2016, Commentary on M. Hoppmann’s paper Canons of legal interpretation and the argument from authority, w: D. Mohamed, M. Lewinski (eds.), Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, College Publications, London, pp. 239-244, językangielski.
46. Araszkiewicz M., 2016, Annotating Judicial Decisions for the Sake of Identification of Case-Based Reasoning Structures in the Context of Statutory Interpretation, in: M. Urbański, P. Łupkowski (eds.), Poznań Reasoning Week 2016 - book of abstracts, pp. 44-47, język angielski.
47. Araszkiewicz M., Zurek T., 2016, Interpreting Agents, in: F. Bex, S. Villata (eds.), Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2016: The Twenty-Ninth Annual Conference. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 294, IOS Press, Amsterdam, pp. 13-22, język angielski.
48. Araszkiewicz M., Casanovas P., 2016, On Lega Validity, in: F. Bex, S. Villata (eds.), Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2016: The Twenty-Ninth Annual Conference. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 294, IOS Press, Amsterdam, pp. 125-130, język angielski.
49. Araszkiewicz M., Zurek T., 2016, Preface: Methodologies for Research on Legal Argumentation, Informal Logic vol. 36 no. 3, pp. 265-270.
50. M. Araszkiewicz, A. Łopatkiewicz, T. Zurek, 2017, The Tradition of Legal Expert Systems - Possibilities, Limitations and the Way Forward, in: E. Schweighofer et al. (eds.), Trends und Communities der Rechtsinformatik. Tagungsband des 20. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2017, Österreichische ComputerGesellschaft, pp. 123-130, język angielski.
51. M. Araszkiewicz, T. Zurek, 2017, Balancing with Thresholds, in: A. Wyner, G. Cassini (eds.), Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2017: The Thirtieth Annual Conference, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 302, IOS Press, Amsterdam, pp. 107-112, język angielski.
52. Araszkiewicz M., Płeszka K., 2017, Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów, w: K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala (red.), Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, ss. 45-159, język polski.
53. Zurek T., Araszkiewicz M., 2018, Modelling Legal Interpretation in Structured Argumentation Framework, in: M. Ganzha, L. A. Maciaszek, M. Paprzycki (red.), Proceedings of the 2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2018, ss. 155-158, język angielski.
54. Araszkiewicz M., Kłodawski M., 2018, Developing Rule-Based Expert System for People with Disabilities - The Case of Succession Law, in: U. Pagallo, M. Palmirani, P. Casanovas, G. Sartor, S. Villata (eds.), AI Approaches to the Complexity of Legal Systems, Springer International Publishing, pp. 187-201, język angielski.
55. Araszkiewicz M., 2018, Sztuczna Inteligencja i prawo do wyjaśnienia, Trzeci Sektor Nr 44 (4/2018), ss. 34-48, język polski.
56. Araszkiewicz M., Żurek T., 2018, A Dialogical Framework for Disputed Issues in Legal Interpretation, in: XAILA 2018, EXplainable AI in Law, Proceedings of the EXplainable AI in Law Workshop (XAILA 2018), co-located with the 31st International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2018), Groningen, The Netherlands, December 12th, 2018, ed. Grzegorz J. Nalepa, Martin Atzmueller, Michał Araszkiewicz, Paulo Novais, http://ceur-ws.org/Vol-2381/, język angielski.
57. Araszkiewicz M., Nalepa G.J., 2018, Explainability of Formal Models of Argumentation Applied to Legal Domain, in: XAILA 2018, EXplainable AI in Law, Proceedings of the EXplainable AI in Law Workshop (XAILA 2018), co-located with the 31st International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2018), Groningen, The Netherlands, December 12th, 2018, ed. Grzegorz J. Nalepa, Martin Atzmueller, Michał Araszkiewicz, Paulo Novais, http://ceur-ws.org/Vol-2381/, język angielski.
58. Araszkiewicz M., Kłodawski M.,2019,  Rule-based expert system for disabled persons – The case of nursing benefit, Trzeci Sektor 47 (03/2019), ss. 67-80, język angielski.
59. Nalepa G. J., Araszkiewicz M., Nowaczyk S., Bobek S., 2019, Building Trust to AI Systems Through Explainability. Technical and legal perspectives, in: XAILA 2019, EXplainable AI in Law 2019, Proceedings of the 2nd EXplainable AI in Law Workshop (XAILA 2019), co-located with 32nd International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2019)Madrid, Spain, December 11, 2019, ed. Grzegorz J. Nalepa, Martin Atzmueller, Michał Araszkiewicz, Paulo Novais, http://ceur-ws.org/Vol-2681/, język angielski.
60. Araszkiewicz M., Kuźniacki B., Żurek T., Reasoning with and about factors in statutory interpretation, in: G. Cassini, L. di Caro, G. Governatori, V. Leone (eds.), Proceedings of the 4th International Workshop on MIning and REasoning with Legal texts co-located with the 32nd International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2019) Madrid, Spain, December 11, 2019, ss. 1-12, http://ceur-ws.org/Vol-2632/, język angielski.
61. Araszkiewicz M., 2020, The Frame of Privacy, in: E. Schweighofer, W. Hötzendorfer, F. Kummer, A. Saarenpää (eds.), Verantwortungsbewusste Digitalisierung : Tagungsband des 23. Internationalen Rechtsinformatik Symposions, IRIS 2020, Bern, ss. 443-450, język angielski.
62. Nalepa G.J., Araszkiewicz M., 2020, Legal Responsibility of Intelligent Systems, in: M. J. González-Espejo, J. Pavón (red.), An Introductory Fuide to Artificial Intelligence for Legal Professionals, Kluwer Law International 2020, ss. 109–126, język angielski.
63. Araszkiewicz M., 2021, Critical Questions to Argumentation Schemes in Statutory Interpretation, Journal of Applied Logics – IfCoLog, Journal of Logics and their Applications Volume 8, Number 1, ss. 291-320, język angielski.
64. Araszkiewicz M., 2021, Algorytmizacja myślenia prawniczego. Modele, możliwości, ograniczenia, w: D. Szostek (ed.), Legal tech. Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym,Warszawa, ss. 57-87, język polski.
65. Araszkiewicz M., 2021, Rozumowania prawnicze i schematy argumentacyjne w sądowym stosowaniu prawa, w: A. Grabowski, M. Florczak-Wątor, Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz, Kraków 2021 (dalej: AiRP), ss. 90-156, język polski.
66. Araszkiewicz M., Florczak-Wątor M., 2021, Zasada demokratycznego państwa prawnego, w AiRP, ss. 196-223, język polski.
67. Araszkiewicz M. Florczak-Wątor M., Krzemiński M., 2021, Nakaz wykładni zgodnie z zasadami prawnymi, w AiRP, ss. 342-262, język polski.
68. Pach M., Araszkiewicz M., 2021, Argument z odwołania się do wartości pozaprawnych, w AiRP, ss. 363-380, język polski.
69. Pogorzelski O., Araszkiewicz M., 2021, Nakaz respektowania dyrektyw techniki prawodawczej w procesie interpretacji, w AiRP, ss. 467-479, język polski.
70. Araszkiewicz M., 2021, Dyrektywa wykładni holistycznej, w AiRP, ss. 596-611, język polski.
71. Araszkiewicz M., Dębowska A., Argument z ratio legis, w AiRP, ss. 623-634, język polski.
72. Florczak-Wątor M., Araszkiewicz M., Zasada legalizmu, w AiRP, ss. 751-764, język polski.
73. Araszkiewicz M., Nakaz pierwszeństwa wykładni językowej, w AiRP, ss. 804-825, język polski.
74. Holocher J., Araszkiewicz M., Pach M., Argument ab exemplo, w AiRP, ss. 826-839, język polski.
75. Araszkiewicz M., Florczak-Wątor M., Michalska M., Argument ze spójności, w AiRP, ss. 878-894.
76. Dębowska A., Araszkiewicz M., Zasada podziału władzy, w AiRP, ss. 951-966, język polski.

77. Araszkiewicz M., Michalczak R., Pach M., Argument z analogii, w AiRP, ss. 1052-1071, język polski.
78. Krzemiński M., Araszkiewicz M., Michalczak M., Ubi eadem legis ratio, ibi eademlegis dispositio, w AiRP, ss. 1072-1079, język polski.
79. Araszkiewicz M., Florczak-Wątor M., Zakaz wykładni prowadzącej do luk, w AiRP, ss. 1080-1093, język polski.
80. Araszkiewicz M., Krzemiński M., 2021, Sama możliwość wątpliwości nie powinna mieć rozstrzygającego znaczenia, w AiRP, ss. 1163-1177, język polski.
81. Araszkiewicz M., Florczak-Wątor M., 2021, Ei incumbit probatio qui dicit, non ei qui negat, w AiRP, ss. 1178-1190, język polski. 
82. Savelka J., Westermann H., Benyekhlef K., Alexander C., Grant J., Restrepo AmarilesD., El Hamdani R., Meeus S., Troussel A., Araszkiewicz M., Ashley K., Ashley A., Branting K., Falduti M., Grabmair M., Harašta J., Novotná T., Tippett E., Johnson S., 2021, Lex Rosetta : transfer of predictive models across languages, jurisdictions, and legal domains, in: A. Wyner, J. Maranhao (eds.), ICAIL '21 : Proceedings of the Eighteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law, New York 2021, ss. 129-138, język angielski.
83. Araszkiewicz M., 2021, Nieodpłatna pomoc prawna : model zachowań podmiotów w perspektywie ekonomicznej analizy prawa, w: W. Florczak (red.), Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce : systemowa analiza interdyscyplinarna, Kraków 2021 (dalej: NPP), ss. 21-48, język polski.
84. Araszkiewicz M., 2021, Od rozproszonego systemu pomocy prawnej i obywatelskiej do Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej : prawne aspekty reformy systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej, w: NPP,  ss. 49-98, język polski.
85. Araszkiewicz M., 2021, Technologie informatyczne w służbie nieodpłatnej pomocy prawnej : stan aktualny i perspektywy na przyszłość, w: NPP, ss. 429-476, język polski.
86. Araszkiewicz M., Florczak W., Winczorek J., 2021, Rekomendowane kierunki zmian w polskim systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, w: NPP, ss. 477-507, język polski.
87. M. Araszkiewicz, T. Żurek, 2021, Identification of legislative errors through knowledge representation and interpretive argumentation, in: Rodriguez-DoncelVictor, Palmirani Monica, Araszkiewicz Michał, Casanovas Pompeu, Pagallo Ugo, Sartor Giovanni (eds.), AI Approaches to the Complexity of Legal Systems XI-XII : AICOL International Workshops 2018 and 2020: AICOL-XI@JURIX 2018, AICOL-XII@JURIX 2020, XAILA@JURIX 2020 : Revised Selected Papers, Cham 2021, ss. 15-30, język angielski.
88. M. Araszkiewicz, 2021, How scientific can legal science be? : an inquiry from the point of view of cognitive science, in: H. Yoshino, G. Villa-Rosas (eds.), Law and logic – Making legal science a genuine science, Archiv fuer Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft, ISSN 0341-079X; Bd. 166, ss. 65-94, język angielski.
89. M. Araszkiewicz, 2021, Computational legal problem solving : what can Legal Tech learn from AI and law research, and beyond?, in: D. Szostek, M. Załucki (eds.), Legal Tech : information technology tools in the administration of justice, Baden-Baden 2021, ss. 101-127, język angielski.
90. M. Araszkiewicz, E. Francesconi, T. Żurek, 2021, Identification of contradictions in regulation, in: E. Schweighofer (ed.), Legal Knowledge and Information Systems : JURIX 2021: The Thirty-fourth Annual Conference, Vilnius, Lithuania, 8–10 December 2021, Amsterdam 2021, ss. 151-160, język angielski.
91. Araszkiewicz M., Koszowy M., 2022, The classifications of reasoning of Łukasiewiczand Ajdukiewicz as a foundation for systematising argument patterns, w: P. Stalmaszczyk, M. Tałasiewicz (red.), The Lvov-Warsaw School and contemporary philosophy of language, Leiden/Boston 2022, ss. 273-294, język angielski.
92. Żurek T., Araszkiewicz M., Stachura-Żurek D., 2022, Reasoning with principles, Expert Systems with Applications Vol. 210, ss. 1-17, język angielski.
93. Araszkiewicz M., Nalepa G. J., Pałosz R., 2022, The Artificial Intelligence Act : a jurisprudential perspective, in: Desara Dushi, Francesca Naretto, Cecilia Panigutti, Francesca Pratesi (eds.), IAIL 2022 : imagining the AI landscape after the AI Act 2022 : proceedings of the Workshop on Imagining the AI Landscape after the AI Act (IAIL 2022) co-located with 1st International Conference on Hybrid Human-Artificial Intelligence (HHAI 2022), Amsterdam, Netherlands, June 13, 2022, http://ceur-ws.org/Vol-3221/, język angielski.
94. Araszkiewicz M., Szpyt K., 2022, Sztuczna inteligencja w ubezpieczeniach, w: K. Szpyt (red.), InsurTech : nowe technologie w branży ubezpieczeń, Warszawa 2022, ss. 31-57, język polski.
95. Araszkiewicz M., 2022, Etyka jako regulator dla InsurTech, w: K. Szpyt (red.), InsurTech : nowe technologie w branży ubezpieczeń, Warszawa 2022, ss. 293-313, język polski.
96. Governatori G., Bench-Capon T., Verheij B., Araszkiewicz M., Francesconi E., Grabmair M., Thirty years of Artificial Intelligence and Law : the first decade, Artificial Intelligence and Law Vol. 30, Issue 4, ss. 481-519, język angielski.
97. Sartor G., Araszkiewicz M., Atkinson K., Bex F., van Engers T., Francesconi E., Prakken H., Sileno G., Schilder F., Wyner A., Bench-Capon T., Thirty years of Artificial Intelligence and Law : the second decade, Artificial Intelligence and Law Vol. 30, Issue 4, ss. 521-557, język angielski.
98. Villata S., Araszkiewicz M., Ashley K., Bench-Capon T., Branting L. K., Conrad J., Wyner A., Thirty Years of Artificial Intelligence and Law : the third decade, Artificial Intelligence and Law Vol. 30, Issue 4, ss. 561-591, język angielski.
99. Araszkiewicz M., Bench-Capon T., Francesconi E., Lauritsen M., Rotolo A., Thirty years of Artificial Intelligence and Law : overviews, Artificial Intelligence and Law Vol. 30, Issue 4, ss. 593-610, język angielski.
100. Araszkiewicz M., 2022, A hybrid model of argument concerning preferences between statutory interpretation canons, in: E. Francesconi, G. Borges, C. Sorge (eds.), Legal Knowledge and Information Systems : JURIX 2022: The Thirty-fifth Annual Conference, Saarbrücken, Germany, 14-16 December 2022, Amsterdam 2022, ss. 3-12, język angielski.
101. Araszkiewicz M., 2022, Teorie rozumowań prawniczych a praktyka prawnicza, w: M. Araszkiewicz, M. Krok., M. Sala-Szczypiński (red.), Nauka prawa a praktyka prawnicza : księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Kraków 2022, ss. 11-36, język polski.
102. Araszkiewicz M., 2023, Zadania prawnicze z perspektywy kognitywistyki i sztucznej inteligencji, w: K. Oplustil, P. Tuleja, K. Prokopowicz (red.), Nauka prawa a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 170-lecia istnienia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2023, język polski, ss. 39-48.
103. Araszkiewicz M., Francesconi E., Żurek T., 2023, Identification of Legislative Errors, w: M. Grabmair (red.),ICAIL '23: Proceedings of the Nineteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law, New York 2023, język angielski, ss. 2-11.
104. Araszkiewicz M., 2023, Conceptual Structures in Statutory Interpretation, w: G. Sileno, J. Spanakis, Gijs van Dijck (red.), Legal knowledge and Information Systems. JURIX 2023: The Thirty-sixth Annual Conference, Maastricht, the Netherlands, 18–20 December 2023, język angielski, ss. 107-112.

 

 • Wstęp do prawoznawstwa –wykład (administracja niestacjonarna, piątek 16.00, s. Audytoryjna, Pałac Larischa, z Wojciechem Cyrulem)
 • Wstęp do prawoznawstwa – ćwiczenia (administracja stacjonarna, czwartek 17.00, s. 221, Pałac Larischa)
 • Logika dla prawników – ćwiczenia (prawo, semestr letni)
 • Sztuczna inteligencja i prawo – wykład (prawo stacjonarne, poniedziałek 15.00, s. 52, Collegium Novum, semestr zimowy)
 • Sztuczna inteligencja i prawo  - wykład (prawo niestacjonarne – piątek 15.00, s. Seminaryjna, Auditorium Maximum, semestr zimowy)
 • Case Based Reasoning. Resolution of Legal Disputes   -  wykład w języku angielskim (prawo, wtorek 16.30, s. Przewiązka, semestr zimowy)
 • Teoria wykładni prawa a praktyka prawnicza – warsztat (prawo, wtorek 15.00, s. Przewiązka, z Krzysztofem Płeszką, semestr zimowy)
 • Legislacja w administracji i techniki legislacyjne  - wykład (administracja niestacjonarna, piątek 11.45, s. 218, Col. Wróblewskiego, semestr zimowy)
 • Elementy logiki praktycznej –wykład (administracja stacjonarna i niestacjonarna, czwartek z Beatą Polanowską-Sygulską i Andrzejem Grabowskim, semestr zimowy)

 • 2011 – wyróżnienie w LXVI konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską z prawa
 • 2011 i 2012 – stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2008/2009 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2009 – stypendium SYLFF (Maastricht, Holandia)
 •  2006-2009 – studia doktoranckie w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Kraków – Heidelberg – Mainz